W większości przypadków rozwód jest traumatycznym wydarzeniem rzucającym cień na całe życie. Niełatwa sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy dwoje niegdyś bliskich sobie ludzi nie potrafi się porozumieć w kluczowych kwestiach. Niestety, w takich przypadkach często proces ma burzliwy przebieg.  Jakie konsekwencje ma rozwód z orzekaniem o winie? Kiedy warto się na niego zdecydować? Sprawdź nasze rady!

Wniosek rozwodowy

O tym, czy wnioskujemy o rozwód z orzekaniem czy bez orzekania o winie, musimy zadecydować już na początkowym etapie postępowania, a dokładniej – podczas sporządzania pozwu. Należy pamiętać, że w piśmie należy rzetelnie uargumentować swoją decyzję. W polskim prawodawstwie nie istnieje lista kryteriów określających jednoznacznie, kiedy wina za rozpad małżeństwa spoczywa na barkach wyłącznie jednego z partnerów. Do najczęściej powtarzających się w pozwach powodów należą przemoc fizyczna i psychiczna, zdrada, uzależnienia (przeważnie od alkoholu i hazardu), zaniedbywanie podstawowych potrzeb rodziny, zaniedbywanie partnera.

Niestety, udowodnienie swoich  racji przed sądem oznacza przeważnie długi i wyczerpujący proces. Aby sąd wydał pomyślmy dla pokrzywdzonej strony wyrok, musi zebrać materiał dowodowy, przesłuchać świadków, skompletować opinie biegłych. Co ważne, w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie sąd może nałożyć na winną stronę obowiązek alimentacyjny w stosunku do byłego małżonka. W niektórych przypadkach winna strona może zostać nawet pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Pomoc prawnika

Podjęcie decyzji o rozwodzie z orzekaniem o winie uruchamia skomplikowaną machinę urzędową. Nieocenioną pomocą dla każdej osoby pragnącej rozpocząć nowe życie jest zaufany prawnik. Doświadczony specjalista pomoże sporządzić wszystkie dokumenty, opracuje skuteczną strategię, będzie reprezentował interesy klienta, pośredniczył w kontaktach z byłym partnerem i okaże się nieocenionym wsparciem psychicznym.  Na stronie adwokat-katowice.pl znajdziesz więcej praktycznych informacji.

 

 

 

 

 

Comments are closed.

equarterdevelopment.org ldude.pl zobacz wiecej