Split payment dotyczy również firm faktoringowych, ponieważ odpowiadają one – solidarnie ze swoim Klientem – za rozliczenie podatku VAT. Przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda na konkretnym przykładzie faktoringu jawnego. Zanim przejdziemy do szczegółów danego casusu, omówimy oba pojęcia.

Split payment

Jest to mechanizm zapobiegający procederowi wyłudzania VAT, obowiązujący w polskim prawie od początku lipca 2018 r. Podzielona płatność polega na tym, że przy elektronicznej płatności kwota transakcji jest rozbita na dwa konta. Wartość netto trafia na podstawowe konto sprzedawcy, a suma podatku wędruje na rachunek VAT przedsiębiorcy, wydzielony przez bank. Firma ma ograniczony dostęp do środków zgromadzonych na tym koncie i może korzystać z nich dopiero po uregulowaniu zobowiązań fiskalnych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego do naczelnika urzędu skarbowego.

Faktoring jawny – klasyczny

Jest najpopularniejszą formą faktoringu. Klient firmy faktoringowej wystawia fakturę za sprzedaną usługę/produkt i przesyła ją do płatnika, który ureguluje ją zgodnie ze wskazanym terminem płatności. Ten dokument księgowy zostaje również przesłany do faktora, który natychmiast wypłaca faktorantowi całość lub część (80-90%) kwoty faktury. Płatnik jest informowany o umowie faktoringowej zawartej przez sprzedawcę z firmą faktoringową. Na jej podstawie nabywca usługi/produktu reguluje swoje zobowiązanie wobec sprzedawcy na konto faktora.

Split payment w jawnym faktoringu – przykład

Wyobraźmy sobie sytuację, w której Klient firmy faktoringowej przesyła do niej fakturę opiewającą na 123 tys. zł brutto. Składają się na nią: kwota 100 000 zł netto + podatek VAT 23 000 zł. Firma faktoringowa wypłaca niezwłocznie swojemu Klientowi zaliczkę w wysokości 80% faktury brutto w formule split payment. Tym samym na konto przedsiębiorcy trafia 98 400 zł w podziale na dwa konta: 75 400 zł jest księgowane na RORze, a 23 000 zł na rachunku VAT. Po upływie terminu płatności faktury płatnik przelewa na konto firmy faktoringowej 123 000 zł (stosując lub pomijając mechanizm podzielonej płatności). Po otrzymaniu płatności, faktor potrąca swoją prowizję i wypłaca resztę środków na konto faktoranta bez zastosowania split payment.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!

Comments are closed.